Amb este decret llei la Generalitat pretén afavorir la continuïtat assistencial del ciutadà

Amb l’objectiu de promoure la constitució dels distints consells de salut i complir amb la normativa vigent, els alcaldes i alcaldesses de tots els ajuntaments dels centres capçalera de zona bàsica de salut, van ser convocats ahir al matí per la direcció d’atenció primària del departament de salut Xàtiva Ontinyent. 

En la reunió que es va celebrar al saló d’actes de l’Hospital Lluís Alcanyís, es va explicar la normativa legal, la composició d’aquests òrgans municipals, el seu funcionament i la seua relació amb el consell de salut departamental. També es va facilitar el suport necessari perquè es constituïsquen tan ràpidament com siga possible tant els consells de salut com les taules intersectorials i de participació. 

La Conselleria de Sanitat ha tingut en compte les necessitats estructurals de cada departament o zona bàsica de salut, en el desenvolupament del nou decret llei de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut. 

Així ho assegurava el conseller de Sanitat, Marcià Gómez en la seua visita, on va explicar que, per a l’elaboració d’aquest decret llei, s’han utilitzat criteris on ha prevalgut la situació estructural i no la situació conjuntural, per a donar una resposta a les necessitats estructurals de cada departament. 

Quant a les Agrupacions Sanitàries Interdepartamentals (ASI) contemplades en el nou decret llei, el titular de Sanitat ha assenyalat que són “un mecanisme organitzatiu per a facilitar l’equitat i el dret a l’assistència sanitària integral en tots els departaments de la Comunitat Valenciana. És un nou model organitzatiu adequat al segle XXI, ja que tenim un sistema de departaments de salut de finals dels 80”. 

El conseller de Sanitat, que va mantindre una reunió amb l’equip directiu i els professionals del departament de salut Xàtiva-Ontinyent, va destacar la utilitat d’aquestes trobades per a conéixer la situació de cada hospital i de cada departament. El conseller es va referir també al Pla Director del departament, la revisió del qual per part de l’equip actual està en marxa i, entre altres aspectes, inclourà l’ampliació de l’àrea d’hospitalització de l’Hospital de Xàtiva.