Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta

El Consell ha autoritzat la subscripció dels convenis de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i diferents entitats per al desenvolupament dels Plans de Dinamització i Governança Turística de la Costera-Canal, la Safor, i la Mancomunitat del Carraixet.

Mitjançant aquests convenis es proposen executar actuacions que persegueixen l’augment de la qualitat dels serveis turístics del territori, la millora del mitjà urbà i natural, l’ampliació i millora dels espais d’ús públic.

A més tenen també com a objectiu l’augment, diversificació i millora de l’oferta complementària, la valoració dels recursos turístics, la creació de nous productes, així com la sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Els Plans de Dinamització i Governança Turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre Turisme Comunitat Valenciana i altres administracions públiques i ens privats.

Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta, atenent fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri socioterritorial.

Respecte a la Mancomunitat de la Costera-Canal, el Consell ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i la Mancomunitat la Costera-Canal per al Pla de Dinamització i Governança Turística de la Costera-Canal en l’exercici 2022.