També han informat de les actuacions realitzades una vegada conegut l’imminent tancament de l’Asil de Sant Antoni

L’Ajuntament de Xàtiva va celebrar passat divendres una reunió del Consell d’Acció i Polítiques Socials, a la que van assistir les diferents entitats per tal de tractar diversos temes vinculats a l’àrea de Benestar Social. El debat va estar centrat especialment en la millora de l’ordre de convocatòria de subvencions del departament a les diferents entitats socials, per tal de facilitar la presentació i justificació de projectes.

Cal destacar que aquest any 2020, les ajudes augmenten fins als 45.000 euros, amb un increment substancial respecte al passat 2019 amb 35.800 euros. També destaca el pressupost destinat a Benestar Social en aquest 2020, que és de 2.046.000 euros, un 26,57%  més respecte al passat exercici, i de quasi un 50% respecte a l’any 2017, quan es van invertir més d’1 milió d’euros.

En els darrers anys s‘ha produït un 66% d’augment respecte a la gestió de centres per part de Benestar Social, passant de 3 a 5. Al Centre Social de Majors, el Centre de Jubilats de Plaça Roca i el Punt Social Engai, s’han sumat la Placeta i el JOC, que organitzen programes socials de nova creació. Entre 2017 i 2019, a més, centres com el d’Atenció Primerenca o el d’Alzheimer han passat de 35 a 50, i de 15 a 35 places de gestió respectivament. En total, la subvenció a gestionar ha passat en eixe període de 361.000 a 640.000 euros.

Pel que fa als recursos humans adscrits als programes que formen part del departament, de 2017 a 2019 s’ha passat d’11 a 24 persones, amb un increment del 118% de pressupost municipal i subvencionat per Conselleria. En 2020 es preveu la incorporació de personal administratiu i de la figura d’un/a integrador /a social.

Per una altra banda, des de l’Ajuntament de Xàtiva també han informat de les actuacions realitzades una vegada conegut l’imminent tancament de l’Asil de Sant Antoni, després de la decisió de la Congregació. En aquest sentit, més de 15 famílies dels usuaris afectats es van posar en contacte amb els serveis socials municipals per tal d’estudiar cada cas,  atenent a l’oferiment per part de la Congregació de centres alternatius en localitats com ara Villena, Oliva, Alzira o Requena.

Des de l’Ajuntament de Xàtiva han explicat que s’han realitzat diferents actuacions al respecte, com ara una revisió i informació individual sobre l’estat de l’expedient de Dependència de cada resident, per conèixer si aquest tenia tramitada la sol·licitud, destacant que moltes de les persones ateses demanden plaça en centres de Xàtiva o dels voltants.

Molts dels familiars atesos han acceptat la plaça oferida per l’Asil amb caràcter temporal, altres han declinat l’oferiment per considerar que el destí és llunyà, tenint previst l’ingrés temporal en un centre privat. Des de Serveis Socials de Xàtiva han informat a més que l’atenció d’aquestes persones té caràcter prioritari amb la finalitat d’agilitzar els tràmits, però que és la Direcció general d’Atenció Primària i Autonomia Personal qui té la potestat de resoldre cadascun dels expedients.

També informen des de l’Ajuntament de Xàtiva que s’està duent a terme un projecte, per tal d’incorporar al Centre d’Estimulació Primerenca, l’espai cedit a Aspromivise, que ja realitza alguns dels seus tallers i activitats al JOC. Es realitzaran les obres necessàries per adequar l’espai, ampliant l’horari del servei i també els professionals a disposició de les famílies. En aquest espai s’atenen anualment més de 140 xiquets d’entre 0 i 3 anys amb dificultats i necessitats especials.

Per últim, Xelo Angulo ha fet menció del centre d’Alzheimer situat a la plaça Santa Anna, que va realitzar una transició per a formar part de la Xarxa de Dependència, el que ha provocat un augment dels ingressos per part municipal, que han permès adquirir dos transports adaptats, així com servei de metge i infermeria.