El conveni tipus va dirigit a tots els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha autoritzat un conveni tipus de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana per a l’emissió del Carnet Jove a través dels centres d’informació juvenil. 

El propòsit de l’acord és facilitar el lliurament de la targeta física del Carnet Jove a les persones jóvens, sol·licitada prèviament en línia, a través dels centres de joventut o entitats que presten serveis dirigits a aquest sector de la població als ajuntaments o mancomunitats valencianes que subscriguen el conveni. 

El Carnet Jove té com a objectiu facilitar als seus titulars la mobilitat i intercomunicació, a més de beneficiar-los de descomptes i avantatges en béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, recreatiu, educatiu, esportiu, de consum i transport tant a la Comunitat Valenciana com en la resta d’Espanya i a Europa. 

Aquest conveni tipus de col·laboració va dirigit a totes les corporacions locals i mancomunitats de la Comunitat Valenciana que estiguen interessades. Es busca així reforçar les polítiques integrals de joventut entre les diferents administracions. A més, l’acord té una vigència de quatre anys amb possibilitat de ser prorrogat fins a un període màxim de quatre anys addicionals.