El pròxim curs continuarà l’intercanvi amb estudiants holandesos que s’ha fet en anys anteriors

Aquest projecte du el nom “Una oportunitat per a canviar el món” i té com a principal objectiu conscienciar a la comunitat educativa del canvi climàtic i els xicotets gestos que podem adoptar en la cura del nostre entorn.

Amb aquesta finalitat, es duran a terme activitats al llarg d’aquest curs i el pròxim, que permetran als alumnes connectar amb la natura, reflexionar i implicar-se en la recerca de solucions reals al problema.

A més, dins del projecte, el pròxim curs continuarà l’intercanvi amb estudiants holandesos que s’ha fet en anys anteriors. Aquests alumnes també formaran part del projecte i compartiran amb els alumnes del centre activitats relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Erasmus Plus és el programa de la Unió Europea que ofereix suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport en Europa. Promociona la mobilitat educativa dels estudiants, impulsa la innovació i enforteix la identitat europea, la ciutadania activa i la participació en la vida democràtica.