El projecte va dirigit de manera seqüencial a totes les etapes de l’edat escolar des d’Infantil fins a Batxillerat

El Col·legi Claret ha decidit reformular la seua oferta formativa sobre el món del xiquet i adolescent. Recollint les preguntes al llarg d’anys de docència, s’ha creat un programa de xarrades formatives amb les famílies amb la novetat que no sols estan enfocades al seu alumnat sinó que també està obert a tota Xàtiva i la comarca de la Costera en general.

Com contar contes, la gestió d’emocions, disciplina positiva, el despertar religiós, la relació Smartphone-alumne, la gestió del temps d’estudi, canvis maduratius en adolescents, els perills de la xarxa, en total, una vintena de xarrades dirigides a cada edat que s’impartiran tant per professors com per ponents externs, amb especialistes en els temes. Aquest projecte va dirigit de manera seqüencial a totes les etapes de l’edat escolar des d’Infantil fins a Batxillerat per a així poder acompanyar a les famílies de manera global en la missió conjunta d’educar. En el web del Col·legi està el programa complet de xarrades.