Els exàmens escrits es faran del 31 de maig al 22 de juny

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va a publicar la aquesta setmana en el DOGV la convocatòria de les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes (EOI). Els exàmens escrits es faran del 31 de maig al 22 de juny, mentre que entre el 2 i el 13 de setembre tindran lloc els de la convocatòria extraordinària. El calendari de la part oral de les proves l’establirà i difondrà cadascuna de les EOI. 

El calendari de la realització de les proves escrites així com la informació referent a les dates d’inscripció i matrícula telemàtica està ja disponible en el portal web de les escoles oficials d’idiomes. 

La matriculació telemàtica arrancarà en tres fases. En primer lloc, s’obrirà la inscripció a l’alumnat oficial de les EOI des de les 10 hores del 25 de febrer fins a les 23.59 hores del 4 de març. 

La inscripció telemàtica de l’alumnat lliure anirà des de les 10 hores del 5 de març fins a les 23.59 hores del dia 11.

El 29 de març es publicaran els llistats provisionals d’admesos i exclosos, tant de l’alumnat oficial com el lliure. El període d’al·legacions finalitzarà el 13 d’abril i el dia 19 es faran conéixer els llistats definitius.

Cal recordar que per a poder presentar-se a les PUC és un requisit imprescindible tindre 16 o més anys complits l’any natural en què es celebra la prova. Per tant, enguany poden inscriure’s les persones nascudes en 2005 o en anys anteriors.