Aquesta iniciativa consisteix a dotar de mitjans i d’incentivar el reciclatge d’envasos de vidre

L’entitat basada en la gestió de recollida selectiva de vidre, Ecovidre, junt amb Horeca i el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, han iniciat una campanya de suport destinada als locals hostalers de Canals.

Aquesta iniciativa consisteix a dotar de mitjans i d’incentivar el reciclatge d’envasos de vidre, sense cap classe de cost ni per als hostalers ni per a l’Ajuntament de Canals.

L’acció es divideix en dues fases. En la primera, el personal d’Ecovidre visitarà els establiments de Canals per a informar-los de la campanya amb la informació detallada de com reciclar correctament i del seu avantatge. Una vegada visitats cadascun d’ells, s’informarà el consistori i es dotarà de contenidors a aquells locals que ho necessiten.

En la segona fase, visitaran de nou aquells establiments que no hagen passat la fase anterior per a informar-los altra vegada de la importància del reciclatge. Per a aquesta campanya, i davant l’absència d’Ordenança municipal que estableix l’obligatorietat de separar vidre en el sector hostaler, també se’ls informarà de com depositar correctament els residus d’envasos de vidre en el contenidor verd.