La RFEF ha establit d’inici el reglament a aplicar en cas de que no es puga completar la temporada

Juntament amb el sistema de competició, la RFEF ha fet públic el reglament a seguir en cas de que la COVID-19 impedisca el transcurs normal de la campetició plantejada.

En cas de suspensió o paralització de les competicions per força major s’estableixen regles per a la determinació dels ascensos, descensos i guanyadors de les competicions. En tractar-se de competicions amb diverses fases (subgrups, grups i fases de classificació), si per qualsevol circumstància de força major no poguera finalitzar la totalitat de la competició, és a dir, la disputa de tots els partits previstos des de l’inici, abans del 30 de juny, se sotmetrà a la Comissió Delegada de la RFEF la resolució específica de la situació sempre tenint en compte que perquè puguen existir ascensos i descensos haurà d’haver-se completat com a mínim el 50% dels partits que corresponguera disputar per a aconseguir l’objectiu o resultat competitiu fixat per a la següent temporada (ascens, descens) i en cas d’igualtat de situacions es resoldrà per coeficient computat en la totalitat dels partits disputats sumant totes les fases disputades fins al moment en què no es va poder continuar disputant.

De la mateixa forma, es preveu com actuar si un equip o varis, per causes de força major, no poguera/n disputar un o diversos partits en la competició regular durant la temporada i els mateixos no pogueren ser disputats abans de finalitzar la mateixa; si no poguera realitzar els entrenaments i disputar els partits en el seu terreny de joc en el cas de Segona Divisió “B”; si els equips no pogueren desplaçar-se puntualment o continuadament a altres territoris en el cas de Tercera Divisió; o si existeix un cas positiu per Covid-19 de qualsevol de les persones que tinga llicència esportiva amb l’equip.