Les forces de seguretat estan seguint les indicacions del Real Decret 463/2020, de 14 de març

Aquest permet que les persones circulen per la via pública per tal de desplaçar-se al lloc de feina, comprar o traure el gos, entre altres activitats.

A dia de hui la Policia Local ja ha multat 6 persones per no complir el Real Decret i estar al carrer sense motiu justificat. També la Guàrdia Civil ha imposat les primeres denúncies.

Si la ciutadania observa algun comportament sospitós d’estar infringint la normativa, pot col·laborar comunicant-ho a les forces de seguretat.

Preguem al poble de Canals que siga solidari amb els qui estan patint la malaltia i lluitant per combatre-la. Ixiu el menys possible de casa per a facilitar que aquesta situació acabe com més prompte millor.

Que la iniciativa per complir amb l’Estat d’Alarma estiga motivada per l’objectiu d’acabar amb la pandèmia i no per evitar multes.