L’edifici per a viatgers va ser enderrocat en 2011 i encara no s’ha reconstruït

El senador Carles Mulet, designat per les Corts Valencianes i membre de la coalició Compromís, ha presentat una pregunta escrita el senat nacional. El motiu de la consulta ha estat les obres que segueixen pendents en l’Alcúdia de Crespins després de l’enderrocament de l’edifici de viatgers de l’estació d’ADIF l’any 2011. A hores d’ara, encara no s’han substituït els barracons provisionals per una estació definitiva i, per això, el senador ha plantejat les següents qüestions:

  • Quan arrancaran els treballs?
  • A què es deu el retard en l’execució d’aquests?
  • A qui és imputable tal demora?
  • Quines quantitats hi ha pressupostades per a aquesta obra per a l’any vinent?
  • Quines actuacions hi ha previstes en la C-2 i quin serà el calendari?