Josep Maria Sebastià va presentar a l’Ajuntament una sol·licitud perquè se solucione la problemàtica sobre la colònia felina situada al Jardí de la Pau

Compromís Xàtiva va presentar dilluns passat a l’Ajuntament una sol·licitud perquè se solucione la problemàtica sobre la colònia felina situada al Jardí de la Pau. En aquesta sol·licitud s’informa l’Ajuntament que els dies que hi ha mascletades al Jardí de la Pau, els gats de la colònia felina, gestionada pel mateix Ajuntament, fugen esglaiats pel soroll d’aquesta activitat cap al carrer Acadèmic Maravall. Aquesta fugida descontrolada provoca que molts d’aquests gats siguen atropellats pels vehicles que circulen per aquest carrer, causant la mort de l’animal.

Compromís no entén com l’Ajuntament de Xàtiva continua oferint aquest lloc per a dues activitats incompatibles i administrades ambdues pel mateix ajuntament. Quan es va crear la colònia i el punt d’alimentació felí s’hauria d’haver tingut en compte que no es podia emprar la zona per activitats que causaren mal als animals que s’està intentant protegir.

A més a més, Compromís vol recalcar que d’aquest fet no és culpable el món faller. Segons afirmen, aquestes morts són únicament responsabilitat de la mala gestió i del poc interés de l’equip de govern.