Aquesta enquesta seroepidemiològica és un estudi encapçalat pel Ministeri de Sanitat

L'”Enquesta seroepidemiològica de la infecció pel virus *SARS‐CoV‐2 a Espanya” (ENE‐ COVID) és un estudi posat en marxa pel Ministeri de Sanitat en col·laboració amb l’Institut de Salut Carles III, l’Institut Nacional d’Estadística i totes les Comunitats Autònomes per a conéixer millor les característiques d’aquesta epidèmia de COVID‐19 a Espanya.

El sistema de vigilància d’aquesta malaltia es basa principalment en els casos que tenen el diagnòstic confirmat mitjançant una prova de laboratori (RT‐PCR o més recentment test d’anticossos). Això fa que hi haja molts casos dels quals no es dispose d’informació, principalment dels casos més lleus.

Per a prendre les mesures oportunes de control de la infecció és fonamental conéixer en quina mesura la malaltia està afectant la població, tant en els casos greus com en els lleus. Per això, s’ha posat en marxa aquest estudi, que té com a objectius principals:

  • Estimar el percentatge de persones que s’han infectat amb SARS‐CoV‐2 fins al moment en cada província, Comunitat Autònoma i en total.
  • Obtenir informació sobre la transmissió del virus SARS‐CoV‐2 entre les persones, dins de les llars i a nivell comunitari.

Per a dur endavant la part corresponent d’aquest estudi al Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, l’Hospital Lluís Alcanyís ha posat en marxa un “call center” amb personal propi per a realitzar la localització de les unitats familiars que desitgen participar en l’estudi. A través d’una telefonada se’ls informa, una vegada autoritzats es procedeix a la realització de les anàlisis en els centres de salut més pròxims així com en els domicilis en els casos que es requerisca.