El pressupost és d’1.408.373 € i el termini d’execució de 8 mesos

La Diputació de València ha començat les obres d’eixample de la plataforma de la carretera CV-580 en el tram comprés entre les interseccions amb la carretera CV-585 al sud i amb la CV-590, al nord, totes dues de titularitat autonòmica. 

Aquestes obres localitzades al sud de la població d’Anna, pretenen millorar la funcionalitat i la seguretat viària del tram inicial d’aquesta carretera. Compten amb un pressupost d’1.408.373 € i un termini d’execució de 8 mesos, i suposen el condicionament del primer quilòmetre i mig de la CV-580, ampliant-se la secció actual de la carretera, formada per dos carrils de circulació de 3 m d’amplària sense vorals. La nova plataforma mantindrà l’ample dels carrils existents, però passarà a comptar amb vorals d’1 m d’amplària i aconseguirà els 9 m d’amplària total. 

D’altra banda, s’actua també millorant la permeabilitat hidràulica de la carretera, augmentant la capacitat de drenatge. Les obres comprenen també una renovació completa de la senyalització i de les defenses de la carretera.