Fito: “Si hi ha un saldo positiu, s’ahuria de poder gastar per a fer front als efectes sanitaris, socials i econòmics del coronavirus”

El grup de Ciutadans (Cs) de Moixent ha informat, mitjançant nota de premsa, que s’ha aconseguit unanimitat, “per a demanar al Govern que l’Ajuntament puga utilitzar tot el superàvit generat en 2019”, segons ha destacat el portaveu de Ciutadans (Cs) Moixent, Teófilo Fito, qui ha argumentat que “si el municipi ha aconseguit tindre un saldo positiu hauria de poder gastar eixos diners, sobretot en la situació de crisi actual”. 

L’edil de la formació taronja ha explicat que “la part d’aquest superàvit que pot ser utilitzat per les entitats locals, només un 20%, així com el destí que se li puga donar està molt taxat i resulta complicat fer ús d’aquest”. 

Per això, ha concretat, “insten al Govern a flexibilitzar les regles contingudes en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera perquè els ajuntaments disposen del 100% del superàvit generat l’any passat, per a despesa corrent o per a lluitar contra els efectes econòmics, sanitaris i socials generats per la crisi del COVID-19”. 

D’altra banda, la regidora de Cs, Laura Micó ha lamentat que “el PSPV s’haja oposat a prendre mesures contra l’ocupació il·legal d’habitatges” i  els sorprén que els companys socialistes de Xàtiva diguen sí a la mateixa iniciativa presentada per Cs”, assegurava la regidora.