Aquesta subvenció està destinada a la realització d’activitats de suport educatiu, culturals i esportives

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Canals ha rebut una subvenció de 63.629,05 euros de la Conselleria d’Educació. 

Aquesta subvenció està destinada a la realització d’activitats de suport educatiu, i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. 

En el cas de Canals, les activitats es divideixen en tres blocs. El primer d’ells fa referència a la tasca realitzada en les escoletes d’estiu, de Nadal i de Pasqua. El segon bloc dona suport extraescolar al CEIP José Mollá perquè es desenvolupen activitats dins de l’horari escolar del centre, donat que és un centre amb jornada continuada. I per últim, en el tercer bloc s’inclouen les activitats que es duen a terme en el pla sociocultural COMBOIA’T 2.0 com són balls urbans, pilota a mà, música rock, experiments científics, danses tradicionals, contacontes i taller de teatre.