Està previst que al febrer la Diputació tramite una segona entrega amb un total de 20 milions d’euros

El ple de la Diputació de València ha aprovat la primera entrega dels Fons de Cooperació Municipal 2023 amb una dotació total de 40 milions d’euros, de la qual a l’Ajuntament de Canals li corresponen 242.484 euros. 

Aquests fons tenen com a objectiu que el sistema de finançament local gaudisca d’estabilitat i de les màximes garanties de permanència per als municipis i entitats locals menors, els quals presten serveis públics essencials des de la proximitat, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat financera dels municipis i la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania en el marc de les seues competències. 

Està previst que al febrer la Diputació tramite una segona entrega amb un total de 20 milions d’euros, de la qual també se’n beneficiarà el poble de Canals.