Les taxes tenen una data de pagament per als rebuts domiciliats i altre període per als no domiciliats

L’Ajuntament de Canals ha publicat el calendari fiscal de Canals del 2024 per poder consultar les dates de pagament de les diferents taxes. 

La taxa del fem, vehicles de tracció mecànica i guals permanents, si el rebut està domiciliat, es cobrarà el 2 de maig. Si no, es pot efectuar el pagament entre l’1 de març i el 30 d’abril. 

Pel que fa a la taxa del tractament de residus urbans, els rebuts domiciliats es cobraran en dos trams, l’1 de juliol i l’1 d’agost. El pagament no domiciliat es podrà fer de l’1 de juny al 30 de juliol. 

L’IAE i IBI rústic, pel que fa als rebuts domiciliats es cobraran, l’1 d’octubre; i els no domiciliats, del 15 de juliol al 30 de setembre. 

I finalment l’IBI urbà, si el rebut està domiciliat, es cobrarà en dos trams, l’1 d’agost i l’1 d’octubre. Si no, es podrà fer el pagament entre el 15 de juliol i el 30 de setembre.