L’enquesta està dirigida als de joves entre 12 i 30 anys i seran qüestions relacionades sobre el municipi i els interessos personals

L’Ajuntament de Canals, a través de la regidoria de Joventut, ha iniciat els treballs previs a la redacció del Pla Jove. Per tal d’avaluar la situació actual, s’ha preparat una enquesta per als joves de Canals d’entre 12 i 30 anys, en la qual han de contestar a preguntes sobre la percepció que tenen sobre el municipi i els interessos personals. 

El Pla Jove s’estructura en fases. La primera d’aquestes consisteix en l’elaboració de la diagnosi, la qual permetrà conéixer i analitzar la situació actual i les inquietuds de la joventut. Aquesta recollida inicial de dades permetrà planificar les polítiques en aquest àmbit i començar amb l’última de les fases de la redacció del pla. 

El Pla Jove és una eina de planificació estratègica que permet ordenar els recursos existents en el municipi i definir les actuacions que caldrà desenvolupar durant els quatre anys vinents en matèria de polítiques de joventut. 

L’enquesta es pot realitzar online a través de l’enllaç que es pot trobar a les xarxes socials de l’Ajuntament i a la notícia corresponent a la web (canals.es).