El termini de presentació de sol·licituds conclourà el 22 de juliol

L’Ajuntament de Canals ha iniciat expedient d’elecció de jutge de pau substitut per un període de quatre anys. El termini de presentació de sol·licituds conclourà el 22 de juliol.

Els interessats i les interessades hauran de presentar les sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament (presencialment o a la web). Podran trobar el model d’instància al nostre portal de transparència (transparencia.canals.es).

Cal complir una sèrie de requisits que recull la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial: ser espanyol, ser major d’edat i no estar incapacitat per les causes que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.