La primera fase d’actuació serà la instal·lació de cinc quadres de llum com a punt de partida d’un projecte a llarg termini

Canals és un dels pobles adherits al programa Smart Cities (ciutats intel·ligents) de la Diputació de València, el qual té com a objectiu donar suport als municipis per a incorporar tecnologies de recol·lecció de dades i gestió de serveis públics. Als últims dies, l’Ajuntament ha donat els primers passos en aquest sentit, amb la monitorització de cinc quadres d’enllumenat que permetran analitzar i millorar la seua eficiència energètica.

Així, a més de recollir dades, el sistema que s’ha començat a instal·lar al nostre poble permet conèixer l’estat de les línies i rebre alarmes en cas de caiguda del servei, i en últim terme actuar remotament per a solucionar problemes. Açò es veurà traduït no sols en un millor servei, en minimitzar el temps de resposta davant incidències, sinó també en la reducció de les factures de la llum.

Aquesta primera fase d’actuació en cinc quadres de la llum situats en la Plaça de La Pau i els carrers Cervantes, Maestro Serrano, San Fabián i La Parra servirà com a punt de partida d’un projecte a llarg termini. 

L’objectiu és, progressivament i amb l’ajuda econòmica i l’assessorament tècnic de la Diputació, incorporar aquesta tecnologia a altres serveis públics com la gestió d’aigua, els contenidors de fem, l’aparcament, etcètera, així com també poder controlar la contaminació acústica o ambiental.