El pla estarà format per una comissió que desenvoluparà accions basades en la prevenció

En el darrer ple, celebrat a Canals el passat 30 de maig, es va aprovar per unanimitat el Pla d’Absentisme Escolar Municipal desenvolupat per la regidoria d’Educació. L’escolarització obligatòria, la participació de l’alumnat en els centres educatius i l’assoliment dels aprenentatges és un dret i una de les bases necessàries per a aconseguir la igualtat d’oportunitats i la inclusió social i escolar. 

D’altra banda, segons va comentar el regidor d’Educació, Edu Badal, “l’absentisme escolar és un problema social que deriva de diferents factors, que requereixen respostes integrals. I per aquest motiu, volem previndre aquesta problemàtica amb la creació dels recursos dirigits a l’àrea educativa, a la inserció social i a previndre situacions de risc o exclusió social”. 

El pla estarà format per una comissió que desenvoluparà accions basades en la prevenció. Segons Badal, “amb aquestes funcions el que volem és detectar una fase primerenca de desescolarització i actuar immediatament amb la posada en marxa del protocol establert”. A més a més, s’elaborarà una memòria anual que es presentarà en el Consell Escolar Municipal on s’analitzaran les dades obtingudes per a millorar les accions.