Al mes d’octubre l’ajuntament facilitarà al seu web una ferramenta per a conéixer la informació de cadascuna de les cobertes del municipi

L’Ajuntament de Canals ha iniciat l’estudi per a la transició energètica local i la creació de comunitats energètiques al municipi. Per aquest motiu, ha encarregat a una empresa experta en transició energètica i en la creació de comunitats energètiques de renovables, un estudi sobre el potencial de producció d’energia fotovoltaica en la localitat.

La generació fotovoltaica permetrà als comerços i xicotetes empreses, llars i instal·lacions i serveis públics proveïts obtenir estalvis d’entre el 20% i el 40% en els seus costos energètics anuals, a més de minimitzar els impactes negatius en el medi ambient i dinamitzar l’economia i l’ocupació local.

Des del consistori canalí apunten que “aprofitar l’energia solar en les nostres llars i empreses permetrà estalviar en la factura de la llum i no dependre al 100% de les companyies elèctriques. Per això, és important que els ajuntaments prenguem la iniciativa per a crear les comunitats energètiques”.

Per planificar la transició energètica local i la creació de comunitats energètiques el Consistori facilitarà al mes d’octubre una ferramenta als ciutadans i ciutadanes del municipi, a través del web de l’Ajuntament, anomenada “Mapa/Cadastre Solar”, la qual ens permetrà conéixer la informació de cadascuna de les cobertes del municipi.

Situant-nos damunt de cada edifici obtindrem dades sobre el seu ús (residencials, terciàries, industrials…), inclinació, metres quadrats, quantes plaques solars podria acollir, quina energia generarien, una estimació de la inversió i del període d’amortització d’aquesta. Gràcies a aquesta ferramenta, es poden prioritzar aquells sostres amb major potencial i que poden donar cobertura de manera eficient al nombre més gran d’usuaris. En definitiva es tracta d’una ferramenta que pretén empoderar a la ciutadania a l’hora de fer aquestes inversions que a més repercutirien en l’abaratiment de tributs com l’IBI (impost de béns i immobles), per un període de 2 anys.

Amb aquestes accions l’Ajuntament de Canals s’aproxima a les exigències europees a l’hora de complir amb els objectius marcats per l’agenda 2030.