La finalitat d’aquest programa és promocionar l’esperit emprenedor femení

El passat 28 de setembre es va signar a Canals el conveni entre Caixa Popular, l’associació de mestresses de casa Tyrius i l’Entitat Senior Espanyola per a la Cooperació Tècnica (SECOT) anomenat “Emprender en femenino plural”. L’acte va estar presidit per l’alcaldessa de Canals Mai Castells.

La finalitat d’aquest programa és promocionar l’esperit emprenedor femení, així com consolidar les pymes existents posades en marxa per dones i augmentar la presència de dones en els òrgans de direcció de les associacions empresarials locals i/o comarcals de la zona.

A més a més, aconseguir la igualtat real i efectiva, entre dones i homes, en l’àmbit rural, promocionant la participació activa de les dones en tots i cadascun dels àmbits que donen contingut a la societat, especialment en el món de l’emprenedoria és la meta final d’aquest programa.

En aquesta primera edició del projecte, la població de Canals va ser l’escollida per la comarca de la Costera. La duració estimada del projecte, serà de 10 mesos, començant el mes de setembre de 2021, i tenint previst finalitzar-ho per al 30 de juny de 2022.