L’entitat manté el seu paper com a motor financer de les comarques centrals valencianes

Caixa Ontinyent compleix este diumenge 137 anys. Una història que començava a rodar el 31 d’octubre de 1884 quan una Reial Orde aprovava els seus Estatuts Fundacionals amb tres finalitats bàsiques: assegurar la disponibilitat dels estalvis dels seus clients; invertir estos estalvis finançant activitats productives que dinamitzen l’economia de la zona; i revertir els beneficis en actuacions d’interès comunitari. Unes finalitats que, ajustades a cada moment històric, ha anat mantenint al llarg del temps.

Des del seu naixement, Caixa Ontinyent ha travessat tota classe de circumstàncies: cicles econòmics, pandèmies, guerres civils i mundials, revolucions industrials i tecnològiques, canvis socials i culturals… i sempre mantenint l’essència del que és una Caixa d’Estalvis: la territorialitat i la proximitat. Eixa fidelitat al model i a la seua gent ha sigut determinant per a superar les crisis que hem viscut en els últims anys i que han acabat amb moltes entitats financeres, pràcticament amb totes les caixes d’estalvis espanyoles, i ha portat al tancament de gran part de les oficines bancàries.

Hui, Caixa Ontinyent és l’única caixa valenciana que queda, l’única que manté la seua presència en els mateixos pobles que abans de la crisi financera i l’única que reverteix ací, en estes comarques i en forma d’obres socials, els seus beneficis.