El nombre de socis és de 137, és a dir, 127 ajuntaments i 9 mancomunitats

Els ajuntaments de Bolbait i Bicorb han formalitzat l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament des del municipalisme valencià. 

Amb la incorporació dels municipis valencians de Bolbait i Bicorb, el Fons Valencià, amb seu a Xàtiva, augmenta el nombre de socis a 137, és a dir, 127 ajuntaments i 9 mancomunitats, continuant així amb la tendència d’increment de socis.