Han rebut una ajuda econòmica de 90.000 euros per a la millora del cicle integral de l’aigua

L’Ajuntament de Barxeta ha anunciat que ha sigut beneficiari de quatre subvencions provinents de la Diputació de València amb distintes finalitats. La primera d’elles és d’una quantitat de 28.787 euros, del programa Reacciona 2023, Gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals.

També se li ha concedit una ajuda econòmica destinada a la instal·lació d’energies renovables en edificis i equipaments municipals d’11.250 euros, que es destinarà a la instal·lació d’autoconsum energètic en el col·legi Carles Salvador.

Pel que fa a les subvencions destinades a la gestió i conservació d’espais naturals, Reacciona 2023, l’import concedit és de 39.797 euros per a realitzar l’actuació “Conservació de paratge natural Riu Barxeta”

I per últim també s’ha concedit una ajuda econòmica per a la millora del cicle integral de l’aigua per una quantitat de 90.000 euros amb la qual es realitzarà l’actuació per a la millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials al carrer Genovés i Avinguda Jaume I.