Durant el passat 2019 es van recollir 11.205 tones de residus domiciliaris a la ciutat

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet públiques les dades de l’informe municipal sobre la generació de residus sòlids urbans i fraccions, recollides selectivament, destacant l’augment de les aportacions als diferents contenidors de selectiva. 

Segons l’informe i en xifres totals, durant el passat 2019 es van recollir 11.205 tones de residus domiciliaris a la ciutat, sent el mes de desembre el de major arreplegada amb 1.032 tones. Pel que fa a la recollida d’envasos, la xifra va ser de 288,6 tones, mentre que el paper i cartró arreplegat va ser de 480 tones. En quant al vidre, es van arreplegar 406 tones.

Aquestes xifres suposen un increment en tots i cadascun dels apartats de recollida selectiva, amb un 10,35% més d’envasos, un 2,58% de paper-cartró i un 2,67% de vidre, mentre que la recollida de residus domiciliaris va descendir un 0,07%. Cal destacar que en els últims 10 anys, (2009-2019) el darrer 2019 va ser l’any en què més residus d’envasos i de paper i cartró es van arreplegar. Segons les dades que reflexa l’informe, cada habitant de Xàtiva recicla a l’any una mitja de 14 quilos de vidre, 10 d’envasos i 16,5 de paper i cartró, aquest últim per damunt de la mitja de la Comunitat Valenciana que es sitúa en 13,3.

Pel que fa al nombre de contenidors, i segons ha informat l’entitat Ecovidrio, Xàtiva compta amb 119 iglús, 72 de paper-cartró, 72 contenidors en superfície i 16 contenidors soterrats, 80 d’envasos en superfície i 16 soterrats.

Davant estes dades, la regidora de Medi Ambient de Xàtiva, Reme Sinisterra, ha declarat que aquestes xifres demostren que les veïnes i els veïns de Xàtiva cada vegada estan més implicats amb el reciclatge, i amb la cura del nostre entorn, encara que falta molt de camí per recórrer fins a arribar als objectius que ens marquen des d’Europa.