Les diverses àrees de l’Hospital ocupades fins ara, passaran a dedicar-se a ampliar consultes i serveis centrals 

Ja s’estan equipant els més de 800 metres quadrats d’espai assistencial de l’hospital de dia Onco-hematològic, amb una inversió que supera els 400.000 euros. Mobiliari d’oficina i infermeria, equipament informàtic, aparells mèdics, carros de cures, cadires de rodes, refrigeradores, carros de parades, butaques i llits de tractament componen les compres que està duent a terme el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent per a posar en funcionament el nou hospital de dia el més prompte possible. 

Aquest hospital de dia ja compta amb els últims avanços tecnològics en espais hospitalaris d’última generació quant a sostenibilitat i eficiència energètica. Compta amb climatització i i il·luminació intel·ligent, filtrat i tractament d’aire, zona wifi i de recàrrega de mòbils, trucada i accés a consulta automatitzat i sota privacitat, i disposarà d’un dels primers banys adaptats per a pacients ostomitzats. 

Quant als espais, disposa de sis consultes mèdiques, una sala d’espera, dues habitacions d’aïllament i dues àmplies sales de tractament, una amb huit llits i una altra amb 24 butaques de tractament. 

Actualment, l’activitat assistencial en Hospital de dia mostra que anualment passen per aquests serveis més de 7.000 consultes d’hematologia i 15.000 d’oncologia, superant els 5.800 tractaments de dia. Aquest servei creix anualment en al voltant de 1.000 nous pacients i, fins al moment, s’estava prestant el servei entre part de l’ala dreta de la 6a planta i diverses consultes distribuïdes per la 1a planta de l’Hospital Lluís Alcanyís. 

Amb la posada en marxa imminent de l’hospital de dia es disposarà de major espai en l’actual ubicació. Les diverses àrees de l’Hospital ocupades fins ara, passaran a dedicar-se a ampliar consultes i serveis centrals.