S’establirà una línia de treball i es duran a terme reunions de manera periòdica

Des de l’Ajuntament de Canals informen sobre una reunió celebrada entre Alcaldia, el cap de la Policia Local i representants del veïnat de la partida Estepar-Vinyals per tal de tractar la seguretat d’esta zona.

Una reunió en la qual es va acordar la creació d’un grup de veïns i veïnes tant d’esta zona com d’altres disseminats on hi ha hagut robatoris. També s’establirà una línia de treball en coordinació amb la policia local i es duran a terme reunions de manera periòdica per valorar si les mesures que es prenguen estan traduint-se en una millora de la seguretat.