L’empresa Efealcubo Arquitectura SCP serà l’encarregada de dur a terme els treballs amb un pressupost de 35.634 euros

L’Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat el contracte dels serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució de l’obra, coordinació de seguretat i salut i direcció de l’obra per a la reforma del Col·legi Attilio Bruschetti, el qual serà elaborat per l’empresa Efealcubo Arquitectura d’Elda amb un pressupost de 35.634 euros. 

Les millores d’aquesta reforma integral abastaran tant l’edifici principal del col·legi, amb més de seixanta anys d’antiguitat, com el secundari. L’edifici principal compta amb alguns desperfectes als paviments i les parets, així com carències funcionals que es pretenen resoldre amb les obres plantejades. Es planteja la inclusió d’un ascensor que ocuparà un espai determinat dins de les aules centrals orientades a l’est i que tindrà accés des de l’exterior. A la planta baixa de l’edifici principal es planteja una redistribució dels usos, desplaçant el menjador a l’aula orientada al nord i passant aquesta a l’anterior espai ocupat pel menjador. Aquesta proposta comporta el redisseny de la cuina, ampliant-la i establint una comunicació directa amb l’espai per a menjar. 

D’altra banda, la intervenció plantejada busca resoldre els problemes de superfície amb què es troben actualment. Per a això s’establirà un corredor adherit a la façana nord, amb un únic accés, i s’ampliarà la superfície de les aules absorbint l’espai obert situat enfront de la pista de futbet. Els banys es 

desplacen per situar-se al costat del corredor plantejat. Amb aquesta redistribució, la superfície de les aules augmenta, especialment de les situades al centre i a l’esquerra. A més a més, s’adequaran els espais necessaris per a albergar una aula de primer cicle d’educació infantil (2-3 anys). 

Cal recordar que ara fa un any es van rebre les competències per part de la Generalitat Valenciana. L’execució de la redacció del projecte té un termini de 6 mesos i la resta de treballs vinculats a la direcció de les obres tindran la mateixa durada que el contracte d’obres, incrementat en el temps necessari per a la recepció i liquidació de l’obra. Escoltem a l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà: