Ja s’estan fent tests ràpids als professionals sanitaris del departament

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent està rebent una dotació extra de llits i matalaps que contribuirà a substituir el material més antic i les necessitats d’ampliació.

De la compra centralitzada de Conselleria de Sanitat amb motiu de la COVID-19, s’han rebut 10 llits amb matalap i 40 tauletes per a l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i 16 llits per a l’Hospital d’Ontinyent. A més, des del Departament de Salut s’estan rebent i instal·lant els 55 llits d’adquisició pròpia amb els corresponents matalaps.

Tots aquests llits compten amb tota la funcionalitat necessària perquè, amb una complexitat mínima, s’utilitze el mínim temps en el seu maneig. Així els professionals poden centrar-se en les tasques de mobilitat i seguretat dels pacients així com dels mateixos professionals.

Tests ràpids

D’altra banda, des del Departament de Salut Xàtiva – Ontinyent s’ha informat que ja s’estan fent els tests ràpids de COVID-19 a tots els professionals sanitaris dels centres. S’ha començat per aquells que tenen una major exposició per raó del seu lloc de treball.