També hi va haver torns de portes obertes per a la resta de públic interessat

Aquesta fira, que es va dur a terme del 26 al 29 d’abril, estava dirigida especialment a joves de Canals que es troben cursant estudis de 3r i 4t d’ESO, primer de batxillerat i alguns cursos d’FP bàsica.

També hi va haver torns de portes obertes per a la resta de públic interessat a qui, l’equip de professionals de la fira, ha assessorat i orientat en totes aquelles qüestions que s’hi han plantejat a l’hora de conéixer l’oferta d’estudis existent.