La justicia valida el procediment de provisió de la plaça d'intendent principal de la Policia LocalLa demanda per a la nul·litat del procés de selecció es va pesentar el 15 de novembre de 2016 per part del Sindicat Professional de Policies i Bombers
foto La justicia valida el procediment de provisió de la plaça d'intendent principal de la Policia Local

El jutjat d'allò contenciós administratiu n° 5 de València ha desestimat el recurs interposat pel Sindicat Professional de Policies i Bombers contra els acords de junta de govern de Xàtiva on s'establia el procediment per a la provisió de la plaça d'intendent principal de la Policia Local. En la sentència, el jutge afirma que l'acte administratiu impugnat és conforme a dret. D'aquesta manera, la justícia ve a validar l'actuació de l'Ajuntament en el procés de selecció d'Antonio Collado con a cap de la Policia Local de Xàtiva.

El 8 d'agost de 2016, la junta de govern de l'Ajuntament de Xàtiva aprovava les bases específiques per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió del lloc d'intendent principal de la Policia Local. Per a l'elaboració de les bases, l'Ajuntament va comptar amb la col·laboració de la direcció general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

La plaça d'intendent principal de Policia Local va ser publicada en l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament. El procediment que es va seguir per a la cobertura d'aquest lloc va ser el de nomenament provisional per millora d'ocupació. El 15 de novembre de 2016, el sindicat presentava una demanda de recurs contenciós administratiu on demanava la nul·litat del procés.

La sentència no deixa lloc a dubtes. En els fonaments de dret, el document reflexa que 'el sistema de nomenament per millora d'ocupació té encaix en l'àmbit de la provisió de places de la policia local'.

Respecte a les reclamacions sindicals sobre la borsa de treball creada per a aquest procés, la sentència diu que 'es ressalta la capacitat de la corporació per modular els mèrits a prendre en consideració', així com que 'resulta legítima l'opció de l'Ajuntament demandat d'utilitzar com a criteri general el barem aplicable als procediments de mobilitat, si bé introduint alguns apartats addicionals'.
Xtradio Emisora Local · C / AbĂș Masaifa nÂș 8, piso 9Âș, pta. 26 · 46800 XĂ tiva (Valencia) · Tel. 96 050 12 20 · Nota legal