Xtradio
Tel. 960.501.220
www.xtradio.es
C/Abú Masaifa 8, 9º, 26.
NIF: 20415558E
46800 Xàtiva (València)


En compliment de l'establert en la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Xtradio li informa que les seues dades han estat incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes a Xtradio. Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça xtradio@xtradio.es o mitjançant comunicació escrita a Xtradio, C/ Abú Masaifa, 8, 9é, 26, 46.800 Xàtiva (València).

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Xtradio le informa de que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a Xtradio. Igualmente deseamos informarle de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando un correo electrónico a la dirección xtradio@xtradio.es o a través de comunicación escrita a Xtradio, C/ Abú Masaifa, 8, 9º, 26, 46.800 Xàtiva (Valencia).